Chủ tịch Thabilabco – ISM

Giám đốc Thabilaco Hà Nội

PGĐ phụ trách đối ngoại

PGĐ phụ trách tuyển dụng

PGĐ phụ trách Đào tạo

tp. Mr Sinh

tp. Mrs Phượng

Trưởng ban: Mr Quý

Số 20/640 Nguyễn Văn Cừ

Hotline hỗ trợ tuyển dụng: 0976797475 or 0948801189

Ban lãnh đạo công ty Thabilabco - ISM

 1. Chủ tịch: Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch Thabilabco – ISM.
 2. Giám đốc: Nguyễn Thị Hằng – Giám đốc Thabilabco Hà Nội.
 3. Mr Hiếu – PGD phụ trách đối ngoại.
 4. Mr Hà – PGĐ
 5. Mr Toại – PGD phụ trách tuyển dụng.
 6. Mrs Hường – PGD phụ trách đào tạo.

Các phòng ban công ty Thabilabco - ISM

 1. Phòng đối ngoại – tp: Mr Thành
 2. Phòng đào tạo – tp: Mrs Hà
 3. Phòng tuyển dụng – tp:
 4. Phòng Hành chính – tp: Ms Hải Anh
 5. Phòng Hồ sơ (lao động) – tp: Mr Sinh
 6. Phòng kế toán – tp: Mrs Phượng
 7. Ban kiểm soát – tb: Mr Quý

   Trung tâm đào tạo: Số 20 ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội