You are currently viewing DH1339 Chế biến, đóng gói thực phẩm Osaka

DH1339 Chế biến, đóng gói thực phẩm Osaka

Nơi làm việc: Vùng Osaka

Ngày thi: 05/02/2020

Phí đơn hàng: 5xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Chế biến đóng gói thực phẩm
Hình ảnh Chế biến đóng gói thực phẩm
Hình ảnh Chế biến đóng gói thực phẩm

Trả lời