You are currently viewing DH1348 Đóng gói công nghiệp

DH1348 Đóng gói công nghiệp

Nơi làm việc: Tỉnh Fukui

Ngày thi: 13-14/02/2020

Phí đơn hàng: 6xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Trả lời