DH1364ACT Hàn bán tự động, gia công KL

DH1364ACT Hàn bán tự động, gia công KL

Nơi làm việc: Tỉnh Gifu

Ngày thi: 21/02/2020

Phí đơn hàng: 6xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Trả lời