DH1372 KKK Sửa chữa, bảo dưỡng oto
Vận hành máy

DH1372 KKK Sửa chữa, bảo dưỡng oto

Nơi làm việc: Tỉnh Sapporo, Hokkaido

Ngày thi: 23/03/2020

Phí đơn hàng: 6xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Trả lời