DH1373 KKK Xây dựng đường xá tổng hợp.

DH1373 KKK Xây dựng đường xá tổng hợp.

Nơi làm việc: Tỉnh Sapporo, Hokkaido

Ngày thi: 24/3/2020

Phí đơn hàng: 5xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Trả lời