DH1383 UP Lái máy xây dựng nam công ty Nishiki

DH1383 UP Lái máy xây dựng nam công ty Nishiki

Nơi làm việc: Tỉnh Saga, công ty Nishiki

Ngày thi: 02/4/2020

Phí đơn hàng: 5xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Trả lời