DH1384 UP Lái máy xây dựng nam công ty Higashiyoka Kensetsu

DH1384 UP Lái máy xây dựng nam công ty Higashiyoka Kensetsu

Nơi làm việc: Tỉnh Saga, công ty Higashiyoka Kensetsu

Ngày thi: 02/4/2020

Phí đơn hàng: 5xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Trả lời