DH1386 ML Làm tấm kim loại trong xây dựng nam.

Nơi làm việc: Tỉnh Ishikawa

Ngày thi: 15/5/2020

Phí đơn hàng: 5.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

DH 1386 làm tấm kim loại trong xây dựng

Trả lời