DH1387 Million Gia công các sản phẩm chi tiết máy Nam.

Nơi làm việc: Tỉnh Ishikawa

Ngày thi: 18/5/2020

Phí đơn hàng: 5.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Đơn hàng gia công các sản phẩm chi tiết máy nam

Trả lời