DH1388 IEEA Đóng gói công nghiệp Nữ.

Nơi làm việc: Tỉnh SaiTaMa, Tochigi

Ngày thi: 25/5/2020

Phí đơn hàng: 5.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Đơn hàng đóng gói công nghiệp nữ

Trả lời