DH1394 KKK Nhân viên nhà hàng khách sạn Nam.

DH1394 KKK Nhân viên nhà hàng khách sạn Nam.

Nơi làm việc: Tỉnh Hokkaido

Ngày thi: 19/6/2020

Phí đơn hàng: 5.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

Nhân viên khách sạn nam
Nhân viên nhà hàng khách sạn

Trả lời