You are currently viewing DH1471 Lắp ráp linh kiện điện tử, linh kiện oto nữ.

DH1471 Lắp ráp linh kiện điện tử, linh kiện oto nữ.

Nơi làm việc: Tỉnh Shizuoka

Ngày thi: 16/3/2021

Phí đơn hàng: 6.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

1471 Lap rap linh kien dien tu
1471 bang luong

Trả lời