You are currently viewing DH1495 Vận hành máy nhộm nam Fukui Nhật Bản.

DH1495 Vận hành máy nhộm nam Fukui Nhật Bản.

Nơi làm việc: Tỉnh Fukui

Ngày thi: 18/3/2021

Phí đơn hàng: 6.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

vanhanhmaynhom

Trả lời