You are currently viewing DH1496 Chế biến thủy sản gia nhiệt Nữ Toyama.

DH1496 Chế biến thủy sản gia nhiệt Nữ Toyama.

Nơi làm việc: Tỉnh Toyama

Ngày thi: 22/3/2021

Phí đơn hàng: 6.xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 300$ khi đỗ đơn hàng.

1496ChebienthuysangianhietNu
Chi tiết đơn hàng chế biến thủy sản gia nhiệt

Trả lời