Đơn hàng 1345 gia công kim loại

Đơn hàng 1345 gia công kim loại

Nơi làm việc: Shiga

Ngày thi: 14/02/2020

Phí đơn hàng: 6xxx$

Liên hệ trực tiếp hotline: 0976797475 hoặc 0948801189 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi 300$ khi trúng tuyển đơn hàng.

Trả lời