Hồ sơ pháp lý của công ty.

Với phương châm ” Uy tín tạo nên Thành công “. Công ty tự hào là một trong số ít doanh nghiệp trên thị trường hiện nay có đầy đủ hồ sơ, tư cách pháp nhân để đưa người sang lao động ở nước ngoài theo quy định của Luật pháp Việt Nam.

Đặc biệt hơn, ngày 21/11/2019 công ty đã đã được Bộ Lao động Thương binh và xã hội – Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để Công ty triển khai thực hiện hợp đồng đưa thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

Và ngày 08/01/2020 được Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để Công ty phái cử Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Đây là tiền đề rất quan trọng để công ty tiếp tục là cầu nối với nhiều người lao động có nhu cầu sang sinh sống, làm việc và định cư tại Nhật Bản. Từ đây tạo dựng uy tín của công ty và giúp người lao động cùng đối tác yên tâm khi hợp tác với công ty.

Dưới đây là một số giấy phép của công ty:

  1. Giấy phép hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài Thabilabco
thabilabco
Giayphephoatdong
thabilabco
Giayphephoatdong

Chi tiết xem tại: http://www.dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1000377


2. Giấy phép hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài ISM

Chi tiết xem tại: http://www.dolab.gov.vn/BU/Details.aspx?&LIST_ID=1371&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&ID=1007349

3. Chứng nhận xếp hạng doanh nghiệp

thabilabco

4. Công văn đồng ý để Công ty triển khai thực hiện hợp đồng đưa thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản.


5. Công văn đồng ý để Công ty phái cử Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.